Logo ngày vàng

DANH MỤC SẢN PHẨM

 • Thanh toán
  khi nhận hàng
 • Giao hàng
  toàn quốc
 • Chính sách
  bảo hành tới 2 năm
 • Cộng điểm
  khi mua hàng
 • Trả hàng lỗi
  cộng thêm tiền

Đăng ký tài khoản ngayvang.vn

Quyền lợi thành viên

MỘT ĐIỂM TƯƠNG ỨNG LÀ 5.000 ĐỒNG Giá trị đơn hàng:

 • Từ 100.000 -> 300.000 đ (1 điểm)
 • Từ 300.000 -> 500.000 đ (5 điểm)
 • Từ 500.000 -> 1.000.000 đ (10 điểm)
 • Từ 1.000.000 -> 2.000.000 đ (15 điểm)
 • Từ 2.000.000 -> 3.000.000 đ (20 điểm)
 • Từ 3.000.000 -> 5.000.000 đ (50 điểm)
 • Từ 5.000.000 -> 10.000.000 đ (100 điểm)
 • Từ 10 triệu (200 điểm)

Lưu ý : KHÔNG ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG GIẢM GIÁ TRÊN 10% HOẶC CÓ QUÀ TẶNG.
KHÁCH HÀNG TÍCH ĐỦ 20 ĐIỂM TRỞ LÊN CÓ THỂ LẤY TIỀN HOẶC QUY ĐỔI SANG MẶT HÀNG KHÁC.

039 281 1501